FE POIR poziom pl 1 rgb

Projekt pt.: Marka produktowa SPLOT sposobem na zwiększenie eksportu spółki SIKORSKI SUPREME FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Nr projektu: POIR.03.03.03-06-0001/20

Projekt współfinansowany ze środków:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie POIR.03.03.00 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 365 790.00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 365 790.00 PLN
Współfinansowanie UE: 274 342.50 PLN

Celem projektu jest promowanie marki produktowej SPLOT poprzez realizację branżowego programu promocji umożliwiającego uczestnictwo w targach branżowych oraz wykorzystanie działań wspomagających.